Publisert 04.04.2017

Klimaendringene vil gi økt produksjon og reduserte flomtap i kraftverkene i Glomma og Lågen

Endringer i klima vil føre til økte temperaturer og mer nedbør. Ny NVE-rapport viser at Glommavassdraget får endrede produksjonsforhold. Økte temperaturer vil føre til mindre sesongvariasjoner i tilsiget og mer kraftproduksjon i vintermånedene.

Dette viser en studie som er presentert i den nye NVE-rapporten «Klimaendringer i Glommavassdraget - Påvirkning på kraftverk og produksjonssystemet»

Økte temperaturer vil også gi mindre snø i fjellet, og dermed bidra til mindre flomtap gjennom snøsmeltingen i vannkraftverkene i Glomma og Lågen. Det er særlig elvekraftverkene i vassdraget som vil dra nytte av at det forventes mindre tilsig i sommersesongen og mer i vintersesongen.

- Selv om det er elvekraftverkene som får den største produksjonsøkningen, vil vannkraftmagasinene fortsette å spille en viktig rolle i fremtiden, sier seksjonssjef Fredrik Arnesen. Magasinene vil være viktige for å sikre at kraftverkene klarer å opprettholde kraftproduksjonen gjennom vinteren og bidra til forsyningssikkerheten i tørrår.

Resultatene fra studien tyder på at vannstanden i magasinene oftere vil ligge høyt gjennom hele året. Vannkraftverkene i Glomma og Lågen bidrar ikke bare til kraftproduksjon, men også til flomdemping, og med høy magasinfylling gjennom hele året kan man miste et viktig virkemiddel for å holde igjen vann i perioder med høyt tilsig.

Disse resultatene bekrefter mange av funnene fra NVEs rapport «Et væravhengig kraftsystem – og et klima i endring», som kom ut i 2015. Det gjelder særlig konklusjonen om at klimaendringene vil medføre økt produksjon og mindre flomtap i mer uregulerte vassdrag.

Les NVE-rapport 29-2017 «Klimaendringer i Glommavassdraget - Påvirkning på kraftverk og produksjonssystemet»

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Fredrik Arnesen, tlf. 41 66 96 94

Rådgiver Christina Stene Beisland, tlf. 90 06 30 82