Publisert 20.12.2017

Norge og Polen styrker nærings- og klimasamarbeidet – NVE programpartner for klima og energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Warszawa 20. desember, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 140 millioner euro til et program for klima og energi.

Som en av to norske programpartnere for programmet for klima og energi, får NVE sammen med Miljødirektoratet en sentral rolle i gjennomføringen. Av programmet på 140 millioner euro er 100 millioner øremerket energi; fornybar energi, energieffektivitet og energisikkerhet. Å være programpartner er en rådgivende funksjon. NVE vil bidra aktivt ved utarbeidelse av det faglige innhold i programmet, og i den videre oppfølging gjennom implementeringsfasen. En viktig oppgave for NVE er også å bidra til partnerskap mellom polske søkere og norske partnere, og å skape møteplasser for å få til samarbeid mellom landene innenfor området klima og energi.

Muligheter for norske bedrifter
EØS-midlene skal i første rekke komme mottakerlandene til gode, men programmene gjennomføres i tett samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en meget god mulighet både for norske bedrifter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder, samt nye muligheter for bedrifter som allerede har erfaring fra Polen.

Prosjektutlysninger kommer
NVE vil etter hvert når programutviklingsfasen er gjennomført offentliggjøre prosjektutlysninger på nve.no. Søkere til prosjekter må komme fra mottakerlandet Polen, men det vil oppfordres til å få med seg norske partnere. Prosjektutlysninger antas å komme høsten 2018, men kan skje tidligere avhengig av framdriften med utvikling av programinnholdet. Konferanser og andre tiltak for å bringe polske og norske miljøer sammen, samt informasjon om hvordan søke bilaterale midler til dekning av utgifter vil bli offentliggjort på nve.no.

Om EØS-midlene
Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Les mer på regjeringen sine hjemmesider

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Bjørn Aulie,  aul@nve.no