Publisert 14.12.2022 , sist oppdatert 19.01.2023

Rekordmange nettkonsesjoner behandlet av NVE i 2022

Økte bevilgninger til saksbehandlingskapasitet og intern effektivisering har gjort at NVE har behandlet langt flere søknader om nettkonsesjoner i 2022 enn tidligere år. Så langt i år har NVE gitt 230 konsesjoner til nettanlegg.

 

Foto: Catchlight/NVE

Oppdatert 19. januar: I en tidligere versjon av denne nyhetssaken, ble det dessverre brukt feil tall for 2021. Dette tallet er nå rettet. Dermed er økningen fra 2021 til 2022 lavere enn først beskrevet.

Økt elektrifisering og stort behov for oppgradering av gamle nettanlegg har gitt en stor økning i antall konsesjonssøknader de siste årene. I 2022 fikk NVE en styrkning over statsbudsjettet som gjorde det mulig å ansette flere saksbehandlere. Det er også gjort flere tiltak internt for å effektivisere saksbehandlingen. Til sammen har dette økt kapasiteten hos NVE betydelig.

Mellom januar og til i dag har NVE gitt 230 konsesjoner til nettanlegg. Til sammenligning ble det gitt 213 anleggskonsesjoner i hele 2021. NVE har i dag over 200 søknader til behandling. Det ligger omtrent 100 søknader i kø, som er tilnærmet det samme nivået som inngangen til 2022.

- Vi mottar svært mange konsesjonssøknader for tiden. Selv om presset på konsesjonsbehandlingen er høyt, er vi glade for å vise at NVE får ferdigstilt stadig flere vedtak, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Har gjort flere tiltak

- Vi forventer fortsatt en økning i antall saker framover og vi er glade for at dette området også i 2023 er prioritert i statsbudsjettet. I tillegg til flere saksbehandlere, jobber vi kontinuerlig med tiltak for å forenkle konsesjonsbehandlingen og redusere saksbehandlingstiden, sier Nordberg.

Blant tiltakene som er gjennomført i NVE er felles framdriftsplaner med nettselskapene, bedre veiledere, og noe større muligheter for nettselskapene til å gjøre tiltak i transformatorstasjoner uten at det krever konsesjonsbehandling.

- Noen konsesjoner er mindre komplekse og berører færre. Disse behandles relativt raskt, mens andre er mer kompliserte og krever mer omfattende prosesser. I årene framover vil nok antallet saker vi får ferdigstilt variere, avhengig både av saksbehandlingskapasitet og kompleksiteten i søknadene som skal behandles, sier Nordberg.

Gode søknader er avgjørende

Som NVE fortalte tidligere, er det avgjørende at det leveres søknader med god kvalitet og at søkerne følger opp underveis i konsesjonsprosessen, sier Nordberg.

Mange av nettselskapene har spilt inn til NOU rapporten «Nett i tide» og bedt om å få gjøre mer av arbeidet selv.

- NVE jobber i disse dager med oppdatering av veiledere og vi vil i tiden fremover kreve at nettselskapene har gjort mer og bedre forarbeid før søknader sendes inn. Vi opplever at det er dette nettselskapene ønsker, og det vil bidra til raskere saksbehandling, sier Nordberg.

Konsesjoner i hele landet

I høst har NVE blant annet gitt konsesjon til oppgraderinger eller nye transformator- og koblingsstasjoner, blant annet i Dale, på Lindås og i Aurland. Vi har også gitt konsesjon til nye sjøkabler på Nordmøre og en ny 420 kV jordkabel i Øygarden. I tillegg har vi sendt 3 innstillinger til departementet for 420 kV Skaidi–Hammerfest, og for elektrifisering av oljefeltene NOA/Krafla.

Kontakt

NVEs pressevakt:
489 97 667
pressevakt@nve.no