Publisert 08.12.2022

Har laget flodbølgekart for Vangsmjøse

NVE har fått utarbeidet egne flodbølgekart for å vise hvilke områder rundt Vangsmjøse som kan bli rammet hvis det skulle gå et større fjellskred fra Skutshorn i Vang kommune.

Skutshorn sett fra vest med Vangsmjøse og deler av kommunesenteret i Vang i bakgrunnen. Foto: Gustav Pless / NVE

Rapporten, som er utarbeidet av NGI, gir et godt grunnlag for å vurdere konsekvenser av et mulig fjellskred, og vil inngå i beredskapsplaner og benyttes i plan- og byggesaker i kommunen.

- Kommunen, Statsforvalteren, politiet og andre beredskapsaktører har nå fått ny og viktig informasjon de trenger i sitt pågående arbeid med planer for beredskap knyttet til skredfaren fra Skutshorn, sier Kjetil Indrevær, geolog i skredseksjonen i NVE.

Indrevær understreker at sikkerheten for beboere innenfor faresonene er godt ivaretatt. NVE besluttet i juni 2022 at de ønsker en kontinuerlig overvåking av Skutshorn.

- Det er allerede etablert overvåking som vil gi tidlig forvarsel på eventuelt økte bevegelser i fjellpartiet. Vi er også godt i gang med permanente planer for overvåking, varsling og evakuering, avslutter han.

Kartet viser deler av resultatene fra flodbølgemodelleringen utført av NGI. De ulike strekene viser hvor langt inn på land bølgen vil kunne nå ved kommunesenteret i Vang.
Kartet viser deler av resultatene fra flodbølgemodelleringen utført av NGI. De ulike strekene viser hvor langt inn på land bølgen vil kunne nå ved kommunesenteret i Vang.

Om fjellpartiet Skutshorn
Skutshorn er et stort ustabilt fjellparti som ligger 600 meter over innsjøen Vangsmjøse (466 moh). Deler av fjellpartiet på opp mot ti millioner kubikkmeter beveger seg med opptil tre centimeter i året.

Et større fjellskred fra Skutshorn kan forårsake en flodbølge som kan ramme bebyggelse langs Vangsmjøse, herunder også kommunesenteret i Vang. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt fjellpartiet siden 2018.