Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Ny rapport om risiko ved økt systemintegrasjon innen nettdrift

Kraftbransjen er inne i en digitaliseringstrend der stadig flere komponenter og systemer koples sammen. En ny rapport utført på oppdrag fra NVE beskriver risiko og sårbarhet ved økt integrasjon av...
Publisert 17.12.2018
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Kraftbransjens uavhengighet av offentlig ekom

Kraftbransjen har lenge satt krav til at selskapene skal kunne drifte infrastrukturen uavhengig av offentlig elektronisk kommunikasjon. En ny rapport utført på oppdrag av NVE viser at økt digitalis...
Publisert 03.12.2018
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Leverandørene er viktige brikker i beredskap

Mange virksomheter i energisektoren bruker skytjenester og setter ut IT-driften. Som del av et prosjekt innen digital proaktiv beredskap har NVE sett på hvilke tiltak som kan redusere sjansen for u...
Publisert 24.10.2018
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Ekstremværet Knud er over – 15 300 uten strøm kl 10

De strømløse er i all hovedsak i Agder. Både i Agder og i andre berørte områder har nettselskapene feilsøk og feilretting som første prioritet i dag.
Publisert 22.09.2018
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Uværet Knud - 32 600 nettkunder uten strøm kl 22

Dette er en nedgang siden forrige rapport kl 18. Dette skyldes i hovedsak at i Agder, som fikk uværet først, har en god del fått tilbake strømmen utover kvelden.
Publisert 21.09.2018
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Uværet Knud - 58700 uten strøm kl 18

Ekstremværet Knud har medført at mange har mistet strømmen. Per kl 18.00 er 58700 uten strøm i de berørte områdene. De fleste kundene er i Agder.
Publisert 21.09.2018
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Uværet fører til strømbrudd

Ekstremværet Knud herjer sørlige deler av Norge og mange har mistet strømmen.
Publisert 21.09.2018
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap