Uværet Knud - 58700 uten strøm kl 18 - NVE

Ekstremværet Knud har medført at mange har mistet strømmen. Per kl 18.00 er 58700 uten strøm i de berørte områdene. De fleste kundene er i Agder.

NVE følger med på strømsituasjonen utover kvelden og kommer med oppdaterte tall ca kl 2230.

 

Se tidligere sak om uværet Knud