Uværet fører til strømbrudd - NVE

Ekstremværet Knud herjer sørlige deler av Norge og mange har mistet strømmen.

Det er først og fremst trær som knekker i vinden og legger seg på ledningene som fører med seg utfordringer i kraftforsyningen.

- Vi ser at kraftselskapene mobiliserer sine mannskaper til gjenoppretting, med det er krevende forhold og viktig at sikkerheten til de som jobber ute kommer i første rekke, sier direktør Ingunn Åsgard Bendiksen, i NVEs avdeling for tilsyn og beredskap.

NVE følger situasjonen nøye og har tett kontakt med det berørte områdene gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon.

 – I situasjoner som dette gjør Kraftforsyningens distriktssjefer en viktig jobb med å sikre samarbeid og samordning både i det geografisk området de har ansvar for, og inn mot NVE, sier Åsgard Bendiksen.

Ekstremværet er godt varslet og det er ventet mye vind i Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. I tillegg er det allerede mye vind i Agder og Rogaland. Områdene med strømbrudd kan derfor ventes å bli større.

Se tips om hva du kan gjøre hvis strømmen går.