Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Konsulentrapport om innføring av balanseavregning med 15 minutters oppløsning

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om praktisk innføring av balanseavregning med 15 minutters tidsoppløsning. Rapporten anbefaler at 15 minutters tidsoppløsning innføres ve...
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE ilegger Hålogaland Kraft Nett AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på nøytralitetsforskriften

I forbindelse med fusjonen mellom Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft la Evenes Kraftforsyning i oktober 2017 ut en lenke på sine nettsider. Denne lenken ledet nettkundene til Hålogaland Kraf...
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Vedtak om nye forskrifter som sikrer strømforsyning til husholdningene, og fører til lavere avkastning for nettselskapene

NVE har vedtatt flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert ener...
Publisert 19.12.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Nettselskapa kjøpte tenester for nesten tre milliardar kroner frå andre selskap med eigarsamband

I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konk...
Publisert 10.12.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Nye krav fra NVE til Statnett om inntektsregulering og fastsettelse av Elhub-gebyrer

NVE innfører krav for å sikre at Elhub får rimelig avkastning og driftes effektivt for at Elhub-gebyrene skal være så lave som mulig for brukerne. Kravene innføres gjennom enkeltvedtak om gebyrmode...
Publisert 10.12.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

107 nettselskap får vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt ved milepæl 11 i Elhub-prosjektet

Alle nettselskap tilknyttet Elhub skulle innen 1. desember ha gjennomført daglig rapportering av timesverdier til Elhub med korrekte data for minst ett døgn.
Publisert 10.12.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Stadig flere skifter kraftleverandør

Husholdningene foretok sju prosent flere leverandørskifter i 3. kvartal 2018 enn tilsvarende kvartal i 2017, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse
Publisert 29.11.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Nytt faktaark om nettilknytning av næringskunder

Publisert 27.11.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi