Nytt faktaark om nettilknytning av næringskunder

På bakgrunn av mange henvendelser om regelverket for nettilknytning av næringskunder har NVE laget et faktaark om gjeldende regelverk. Det er særlig nyere kundetyper som ladestasjoner, havneanlegg og datasentre som gir utfordringer, men vi får også spørsmål fra større næringsbygg, næringsområder og kraftprodusenter. Tema som omtales i faktaarket er bl.a. rettigheter og plikter ved nettilknytning, valg av spenningsnivå, og konsesjonsplikt for elanlegg hos kunden.

Se faktaarket her

 

Kontaktpersoner

Asle Selfors, Konsesjonsavdelingen:

tlf. 22959197

Eirik Eggum, Reguleringsmyndigheten for Energi:

tlf. 22959162.

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
   at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
   at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21