Publisert 20.12.2018 , sist oppdatert 31.10.2019

NVE ilegger Hålogaland Kraft Nett AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på nøytralitetsforskriften

I forbindelse med fusjonen mellom Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft la Evenes Kraftforsyning i oktober 2017 ut en lenke på sine nettsider. Denne lenken ledet nettkundene til Hålogaland Krafts interne strømleverandør. NVE vurderer hendelsen som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt.

- Nettvirksomhetens nøytralitetsplikt overfor alle strømleverandører er en grunnleggende forutsetning for effektiv konkurranse i markedet, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.
- Mange forbrukere opplever fortsatt strømmarkedet som komplisert. I et marked der nærmere 70 prosent av kundene kjøper strømmen fra den dominerende leverandøren i sitt nettområde, er sammenblandingen av strømleverandøren og nettvirksomheten en reell problemstilling. Og når nettvirksomheten, som i dette tilfellet, gjentatte ganger bidrar til å øke denne uklarheten, er det nødvendig å sette ned foten, fortsetter han.

Kravet om nøytral opptreden, er regulert i «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.» §8-1.

NVE vurderer hendelsen hos Evenes Kraftforsyning som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt. I 2011 og 2015 fikk hhv Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft Nett, tilsvarende pålegg om å endre praksis og interne rutiner for å unngå brudd på nøytralitetsplikten. NVE har lagt vekt på disse tidligere bruddene ved utmåling av overtredelsesgebyret.

Evenes Kraft AS er opphørt, og nettvirksomheten er fusjonert inn i Hålogaland Kraft Nett AS. NVEs vedtak om overtredelsesgebyr er derfor rettet mot det overtakende selskapet Hålogaland Kraft Nett AS.

Kontaktpersoner i NVE:

Seksjonsleder Guro Grøtterud  RME-S 45 63 26 77

Seniorrådgiver Pål Meland  RME-S 90 54 48 07

 

Om nøytralitet

Nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører.

De skal sørge for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, med det som formål å sikre et tilstrekkelig konkurransenivå i markedet.

Les mer om nettnøytralitet her.