Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.11.2018 , sist oppdatert 09.11.2018

Bedre oversikt over skredfare i Oppdal kommune

Oppdal kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 28 boligbygg og 105 fritidsboliger ligger innenfor 1/1000 faresonen. Kun en fritidsbolig ligger innenfor 1/100-faresonen. Flere typer skred er aktuelle, med snøskred og sørpeskred som de dominerende prosesser.

Oppdal. Foto: Foto: NVE/Skred AS

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Oppdal, Lønset, Støltverråa, Landlaupet, Stenbueng, Nausthaugen, Storlidalen, Klevgardan, Engan, Nestavollan og Skarvatnet.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Oppdal kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier fungerende regionsjef Mads Johnsen.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene i Oppdal kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Skredfarekartlegging i Oppdal kommune  (480 MB)

Faresonekart Oppdal

 

 

 

Kontaktpersoner:

Mads Johnsen, fungerende regionsjef, telefon: 482 98 280

Finn Herje, Senioringeniør, telefon: 2295 9919

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
   at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
   at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21