Per Sanderud går av som Vassdrags- og energidirektør - NVE

Per Sanderud er nominert til  Norges styremedlem i Den europeiske utviklingsbanken (EBRD), London og har i dag sagt opp stillingen som vassdrags- og energidirektør.

Fra 1. juli vil  Anne Britt Leifseth fungere som VED inntil ny er utnevnt.