Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.09.2018

Revidert rettleiar - Internkontroll etter vassdragslovgjevinga

Retteiar for utarbeiding av internkontrollsystem etter vassdragslovgjevinga er no revidert. Den nye rettleiaren gir ei utdjuping av dei krava som følgjer av internkontrollforskrift for vassdragsanlegg.

Alle vassdragstiltak som har konsesjon etter vassdragslovgjevinga er underlagt Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen, FOR-2011-10-28-1058 (Ik-vassdrag). NVE fører tilsyn med at krava som følgjer av forskrifta vert stetta, både gjennom tilsyn og gjennom revisjonar av internkontrollsystem.

Den reviderte rettleiaren gir døme på korleis dei ulike krav i forskrifta kan oppfyllast og kva som kan generere avvik ved revisjon av internkontrollsystem.

Les heile Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga Revisjon 1.1

Kontaktperson:

Senioringeniør Randi Holme,
tlf. 22 95 95 18/99 21 51 22

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
   at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
   at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21