Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 26.10.2020

NVE har fattet vedtak om retting og stans ved Vardafjellet vindkraftverk

NVE har fattet vedtak om retting og stans for Vardfjellet vindkraftverk, på grunn av forstyrrelser i det digitale bakkenettet for TV.

Mildertidige og permanente løsninger skal sørge for at signalene kan gjenopprettes. Illustrasjonsfoto: fra MTA-plan for Vardafjellet vindkraft AS

Kort tid etter at de første turbinene i Vardafjellet vindkraftverk produserte strøm, kom det inn meldinger til RiksTV og NTV om forstyrrelser på signalene. NVE har også mottatt meldinger fra sluttbrukere om forstyrrelser.

Norges Televisjon AS (NTV) er konsesjonær for det digitale bakkenettet for TV. NRK og RiksTV distribueres på denne plattformen.

Plan for å gjenopprette signalene 

På oppdrag fra NTV har Telenor gjennomført målinger som bekrefter at det er forstyrrelser i det digitale bakkenettet som skyldes interferens fra vindkraftverket. Rapporten peker spesielt på to turbiner som årsak til forstyrrelsene. 30.09.2020 sendte NVE varsel om vedtak om retting og stans til Vardafjellet vindkraftverk. Den 20.10.2020 mottok NVE svar på varselet, med en tiltaksplan for å gjenopprette signalene.

Etter en vurdering av tiltaksplanen og NTVs innspill i saken, fattet NVE vedtak om retting og stans på grunn av forstyrrelser av TV-signalene ved etablering av Vardafjellet vindkraftverk.

I vedtaket står følgende:

  • Konsesjonær skal i samarbeid med NTV snarest mulig etablere to nye permanente DTT-sendestasjoner for å sikre sluttbrukere tilgang til det digitale bakkenettet.
  • Konsesjonær skal i samarbeid med NTV snarest mulig etablere midlertidige løsninger som bredbånd eller satellitt for sluttbrukere som er berørt av interferens fra vindkraftverket. Midlertidige løsninger skal være på plass innen 06.11.2020 kl. 12:00. De midlertidige løsningene skal fjernes når de permanente DTT-sendestasjonene er operative.
  • Dersom de midlertidige løsningene for sluttbrukerne ikke er på plass innen 06.11.2020 kl. 12:00 skal konsesjonær umiddelbart stanse turbin 1 og 3. Turbinene skal være avstengt frem til midlertidige løsninger er etablert hos sluttbrukerne som er berørt av interferens. NVE kan pålegge ytterligere stans av turbiner dersom stans av turbin 1 og 3 ikke er tilstrekkelig for å gjenopprette TV-signalene.

Vil du vite mer? 

Hele vedtaket om retting og stans, samt andre viktige saksdokumenter for Vardafjellet vindkraftverk ligger på NVEs nettsider.

Spørsmål? Ta kontakt med..

Seksjonssjef Øyvind Leirset, telefon: 400 69 485