Publisert 28.12.2020

Nybrottsarbeid på cybersikkerhet

NVE har tatt initiativ til at det utvikles en cyberfysisk lab på NTNU og at kraftbransjen utvikler ny kompetanse på sikkerhet i industrikontrollsystemer og maskinvare.

Med det grønne skiftet følger nye, ikke-regulerbare produksjonsformer for elektrisk kraft. Systemdriften blir mer kompleks. Markedsmekanismer og digitalisering trengs for balansestyring i kraftsystemet og for at vi framover fortsatt har høy leveringssikkerhet på elektrisitet i Norge.

Digitaliseringen eksponerer kraftbransjen for cyberangrep. Så langt har det ikke vært satset på forskning og utdanning av eksperter i sikkerhet i industrikontrollsystemer og maskinvare. Dette blir endret nå.

Et tverrfaglig fellesskap

Elvia og Statnett bidrar med hver sin Nærings-Ph.d.-kandidat i dette nybrottsarbeidet. Disse skal gjennom en forskerutdanning opparbeide kompetanse som på sikt vil komme bransjen til nytte gjennom kurs, forskning og utdanning. Ph.d.-kandidatene vil være tilknyttet NTNU.

Videre planlegger NVE, Statnett, Elvia, KraftCERT, EnergiNorge, NTNU og NSM et langsiktig samarbeid rundt forskning på cybersikkerhet, sikkerhet i industrielle kontrollsystemer og maskinvare og er enige om å etablere et konsortium.

- Nå håper vi at flere blir med, slik at bransjen, akademia og andre relevante myndigheter i felleskap kan bidra til at vi får tilstrekkelig kompetanse på alle nivå i en digitalisert kraftforsyning, sier seksjonssjef Eldri Holo i NVE.

Praktisk opplæring i cybersikkerhet på en forskningslab

NTNU utvikler med støtte fra NVE en tverrfaglig cyberfysisk lab for forskning og utdanning i kraftbransjen. En cyberfysisk lab kopler digital teknologi med elkraftteknologi slik at det er mulig i et sikkerhetsperspektiv å forske på sammenhengen mellom digitale kommandoer og fysiske konsekvenser i elkraftsystemet. Denne laben vil berike eksisterende forsknings- og utdanningsmiljøer og vil også kunne benyttes i forbindelse med etterutdanningskurs for de ansatte i sektoren.

- Fordelen med en lab, er at denne vil kunne gi en helt annen praktisk forståelse enn hva ren teoretisk opplæring kan gi, sier Holo.

Laben vil gi tverrfaglig kompetanse i grensesnittet mellom elkraftteknologi, kontrollsystemer og cybersikkerhet. Slik det er i dag, vet vi ikke nok om hvilke sårbarheter og trusler som finnes i grensesnittet mellom det fysiske og digitale, og hvilke konsekvenser utnyttelse av disse sårbarhetene kan ha for forsyningssikkerheten. En slik forståelse er en premiss for å utvikle et velfungerende risikostyringsregime, og en fungerende beredskap for alvorlige digitale hendelser i en fysisk infrastruktur.

Vil du vite mer?

To apporter fra to ulike FOU-prosjekter gir mer informasjon. Les mer om utvikling av ny kompetanse i industrikontrollsystemer og maskinvare i NVE-rapporten her.

Her finner du rapporten som dokumenterer resultatet av arbeidet med den cyberfysiske laben på NTNU så langt.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Eldri Holo, tlf: 970 96 895

Spesialrådgiver Janne M. Hagen, tlf: 905 29 180