Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.12.2020

Nybrottsarbeid på cybersikkerhet

NVE har tatt initiativ til at det utvikles en cyberfysisk lab på NTNU og at kraftbransjen utvikler ny kompetanse på sikkerhet i industrikontrollsystemer og maskinvare.

Med det grønne skiftet følger nye, ikke-regulerbare produksjonsformer for elektrisk kraft. Systemdriften blir mer kompleks. Markedsmekanismer og digitalisering trengs for balansestyring i kraftsystemet og for at vi framover fortsatt har høy leveringssikkerhet på elektrisitet i Norge.

Digitaliseringen eksponerer kraftbransjen for cyberangrep. Så langt har det ikke vært satset på forskning og utdanning av eksperter i sikkerhet i industrikontrollsystemer og maskinvare. Dette blir endret nå.

Et tverrfaglig fellesskap

Elvia og Statnett bidrar med hver sin Nærings-Ph.d.-kandidat i dette nybrottsarbeidet. Disse skal gjennom en forskerutdanning opparbeide kompetanse som på sikt vil komme bransjen til nytte gjennom kurs, forskning og utdanning. Ph.d.-kandidatene vil være tilknyttet NTNU.

Videre planlegger NVE, Statnett, Elvia, KraftCERT, EnergiNorge, NTNU og NSM et langsiktig samarbeid rundt forskning på cybersikkerhet, sikkerhet i industrielle kontrollsystemer og maskinvare og er enige om å etablere et konsortium.

- Nå håper vi at flere blir med, slik at bransjen, akademia og andre relevante myndigheter i felleskap kan bidra til at vi får tilstrekkelig kompetanse på alle nivå i en digitalisert kraftforsyning, sier seksjonssjef Eldri Holo i NVE.

Praktisk opplæring i cybersikkerhet på en forskningslab

NTNU utvikler med støtte fra NVE en tverrfaglig cyberfysisk lab for forskning og utdanning i kraftbransjen. En cyberfysisk lab kopler digital teknologi med elkraftteknologi slik at det er mulig i et sikkerhetsperspektiv å forske på sammenhengen mellom digitale kommandoer og fysiske konsekvenser i elkraftsystemet. Denne laben vil berike eksisterende forsknings- og utdanningsmiljøer og vil også kunne benyttes i forbindelse med etterutdanningskurs for de ansatte i sektoren.

- Fordelen med en lab, er at denne vil kunne gi en helt annen praktisk forståelse enn hva ren teoretisk opplæring kan gi, sier Holo.

Laben vil gi tverrfaglig kompetanse i grensesnittet mellom elkraftteknologi, kontrollsystemer og cybersikkerhet. Slik det er i dag, vet vi ikke nok om hvilke sårbarheter og trusler som finnes i grensesnittet mellom det fysiske og digitale, og hvilke konsekvenser utnyttelse av disse sårbarhetene kan ha for forsyningssikkerheten. En slik forståelse er en premiss for å utvikle et velfungerende risikostyringsregime, og en fungerende beredskap for alvorlige digitale hendelser i en fysisk infrastruktur.

Vil du vite mer?

To apporter fra to ulike FOU-prosjekter gir mer informasjon. Les mer om utvikling av ny kompetanse i industrikontrollsystemer og maskinvare i NVE-rapporten her.

Her finner du rapporten som dokumenterer resultatet av arbeidet med den cyberfysiske laben på NTNU så langt.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Eldri Holo, tlf: 970 96 895

Spesialrådgiver Janne M. Hagen, tlf: 905 29 180