Publisert 04.07.2024

NVE ilegger Småkraft Green Bond 2 overtredelsesgebyr på 500.000 kroner

Gebyret skyldes brudd på krav om minstevannføringen ved Stølselva kraftverk i Vestland fylke. Dette kan ha påvirket det biologiske mangfoldet i elva. 

Foto: Catchlight/NVE

Stølselva kraftverk ligger i Stølselva i Sunnfjord kommune, og fikk konsesjon i 2018.

– For lite vann i elva kan påvirke det biologiske mangfoldet negativt. Derfor er brudd på krav om minstevannføringen alvorlig, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn ved vassdragsanlegg.

Kraftverket ble satt i drift i mai 2020. Konsesjonen ble overtatt av Småkraft Green Bond 2 i 2021, men driftes fortsatt av Småkraft AS. Småkraft Green Bond 2 er et datterselskap av Småkraft AS.

Situasjonen kunne vært unngått

I oktober 2023 ble NVE kontaktet av Småkraft AS. De hadde gjort en fysisk kontrollmåling av minstevannføringen i Stølselva som avdekket at minstevannføringen var på 13,7 liter i sekundet. Kravet i konsesjonen er 20 liter i sekundet. Dette var første gang etter oppstart av anlegget at kraftverket gjennomførte en slik kontroll. 

–Situasjonen kunne vært unngått hvis det hadde vært gjennomført kontrollmåling av minstevannføringen før anlegget ble igangsatt. Saken er ekstra alvorlig fordi det tok tre år før minstevannføringen i elva ble kontrollert, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef i NVE.

Kraftverkets rutiner for kontroll av minstevannføring var ikke i samsvar med NVEs retningslinjer.

Alvorlig overtredelse

Overtredelsen er en konsekvens av for dårlige rutiner både ved idriftsettelse av kraftverket og i driftsfasen.

– Vi i NVE forventer at en stor og profesjonell aktør som Småkraft AS har kompetanse og kvalitetssystemer som sikrer at selskapet og konsernet opptrer i henhold til gjeldende lover og regler, sier Hegg Gundersen.

Vedtaket kan påklages til Energidepartementet innen 19. august 2024.

Kontakt

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef 
Tlf: 98 45 94 30