Publisert 27.06.2024

NVE gir Eide Fjordbruk overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner

Eide Fjordbruk AS får et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet bygget to elektriske anlegg knyttet til fiskeoppdrett i Vestland fylke, uten å ha nødvendige tillatelser. Dette er et alvorlig brudd på en viktig bestemmelse i energiloven.

Foto: Catchlight/NVE

For å sikre at bygging av elektriske anlegg skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte, stiller energiloven tydelige krav om at aktører må ha konsesjon. NVE mener at Eide fjordbruk har brutt bestemmelsen i energiloven § 3-1 om at elektriske anlegg ikke kan bygges uten konsesjon. 

– Det er et alvorlig brudd på energiloven å sette i gang bygging av elektriske anlegg uten tillatelse, og det undergraver hele konsesjonsordningen. Dette er den tredje saken så langt i år der NVE har gitt overtredelsesgebyr for manglende anleggskonsesjon, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i NVE. 

Ulovlig elektrifisering av to oppdrettsanlegg i Alver kommune 

Eide Fjordbruk elektrifiserte de to fiskeoppdrettsanleggene Langøy og Ospeneset i Alver kommune i 2019, uten at det var søkt og gitt anleggskonsesjoner. NVE ble gjort oppmerksomme på de ulovlige forholdene i forbindelse med en henvendelse fra nettselskapet Eviny i 2022, da de elektriske anleggene skulle oppgraderes. NVE tok deretter kontakt med eierne av oppdrettsanleggene, og informerte om forholdet. Eide Fjordbruk AS har i ettertid søkt om konsesjon, og fått tildelt dette. Overtredelsesgebyret gis for den ulovlige byggingen i 2019.  

NVE har økt fokus på brudd på konsesjonsplikten 

Tidligere i mai orienterte NVE om at det pågår en gjennomgang av kjente brudd på konsesjonsplikten. Den ulovlige elektrifiseringen av oppdrettsanleggene Langøy og Ospeneset er den tredje saken der NVE har reagert på brudd på konsesjonsplikten så langt i år. 

Kontakt

Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i miljøtilsynet 
Tlf: 92 42 99 61