Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.12.2020

Rettleiar til kraftberedskapsforskrifta

NVE har revidert rettleiaren til kraftberedskapsforskrifta. Den reviderte rettleiaren forklarar forskriftskrava og viser til eksempel, standardar, anna regelverk og andre kjelder. Det vil bidra til å betre bransjen si forståing av og evne til å etterleve krava.

I 2019 vart beredskapsforskrifta revidert og fekk også nytt namn, «Kraftberedskapsforskriften». Det vart mellom anna innført fleire krav til IKT-sikkerheitSom ei førebels løysing, vart det laga ein førebels tilleggsrettleiar til kraftberedskapsforskrifta på området IKT-sikkerheit 

Denne reviderte rettleiaren til kraftberedskapsforskriften erstattar «Veiledning til beredskapsforskriften» (2013) og «Foreløpig tilleggsveileder til kraftberedskapsforskriften» (2018).   

Den nye rettleiaren viser i større grad enn tidlegare til standardar og andre kjelder som kan gje betre og meir konkrete råd. 

Ein fulldigitalisert versjon av rettleiaren er planlagt i løpet av våren 2021.  

Har du innspel og merknader kan desse sendast til nve@nve.no, merk e-posten med saksnummer 202016917. Innspel som er motteke før 1.mars 2021 vert tatt med i arbeid med ein fulldigitalisert rettleiar våren 2021.  

Du finn den reviderte rettleiaren her.

Har du innspel til rettleiinga?

NVE inviterer alle til å gje tilbakemelding på rettleiinga.
Send en e-post merka med referansenummer 202016917 til nve@nve.no

Kontaktpersonar

Seksjonssjef Eldri Holo
Tlf:
97096895 
Mail: enho@nve.no

Spesialrådgjevar Janne Hagen
Tlf: 90529180
Mail: janh@nve.no