Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

NVE inviterer til infomøte om kraftprosjekter i Finnmark

24.juni legger NVE fram en oversikt over hvilke kraftprosjekter i Finnmark som skal sendes på høring til høsten. Samme dag inviterer vi til et digitalt informasjonsmøte.
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Energi

Nå tilbyr NVE automatisk nedlasting av vannkraft- og vindkraftdatabasen

NVE har databaser med informasjon om utbygde vannkraft- og vindkraftverk. Nå er disse dataene også tilgjengelig for automatisk nedlastning gjennom API, som gjør det enklere å holde fortløpende over...
Publisert 12.06.2024
Nyheter, Energi

Lavt klimagassutslipp knyttet til norsk strømforbruk i 2023

Totalt ble 95 prosent av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder i 2023. Klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge har gått ned blant annet på grunn av m...
Publisert 11.06.2024
Nyheter, Energi

NVE lanserer søknadsveileder for høyspent byggestrøm

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lanserer søknadsveileder og søknadsmal for byggestrøm.  Målet er å forenkle og effektivisere søknadsprosessen for bygg- og anleggsbransjen.  
Publisert 14.05.2024
Nyheter, Energi

NVE pålegger Guleslettene vindkraftverk å fortsette undersøkelser av fugl

NVE har vedtatt at Guleslettene Vindkraft AS skal videreføre etterundersøkelsene som viser hvilken innvirkning vindkraftverket har på fugl. Dette vil gi NVE mer informasjon om eventuelle negative k...
Publisert 06.05.2024
Nyheter, Energi

NVE arrangerer konferanse om Energieffektivisering i kommuner

Den 22. mai avholdes Energieffektivisering i kommuner i samarbeid med KS og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) på Kommunenes Hus. Formålet er å aktualisere energieffektivisering som et tema i kom...
Publisert 02.05.2024
Nyheter, Energi

NVE har sendt forslag til endringer i økodesignforskriften på høring

NVE har sendt på høring et forslag om å gjennomføre 13 EU-forordninger i norsk rett. Forordningene stiller krav om miljøvennlig utforming av produkter. Forordningene stiller både krav som skal frem...
Publisert 02.05.2024
Nyheter, Energi

Stor interesse for å bygge ut fornybar kraft i Finnmark

Da NVEs frist gikk ut mandag denne uken var det meldt inn 26 kraftprosjekter i Finnmark. Det er langt flere enn det vil være kapasitet til, selv ved en kraftig oppgradering av strømnettet i fylket....
Publisert 25.04.2024
Nyheter, Energi