Publisert 12.06.2024

Nå tilbyr NVE automatisk nedlasting av vannkraft- og vindkraftdatabasen

NVE har databaser med informasjon om utbygde vannkraft- og vindkraftverk. Nå er disse dataene også tilgjengelig for automatisk nedlastning gjennom API, som gjør det enklere å holde fortløpende oversikt.

APIene inneholder oversikt over både alle kraftverk i drift, og kraftverk som tidligere har vært i drift*. APIet inneholder også en beskrivelse av verdiene i alle kolonnene i databasene.

Disse dataene har tidligere vært tilgjengelig gjennom våre databaser for vannkraft  og vindkraft. For vindkraft inneholder APIet også mer detaljert informasjon om turbiner og eiere.

Oversikt over hvilke andre data som kan lastes ned fra NVEs APIer finner du her: Forside | API.NVE.NO

 * Listen over kraftverk som har vært i drift er ikke komplett for alle vannkraftverk som noen gang har vært i drift, men inneholder de fleste kraftverkene som har blitt tatt ut av drift siden år 2000.

kontakt

Carl Andreas Veie, overingeniør
e-post: cave@nve.no