Publisert 11.06.2024

Lavt klimagassutslipp knyttet til norsk strømforbruk i 2023

Totalt ble 95 prosent av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder i 2023. Klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge har gått ned blant annet på grunn av mindre import fra Storbritannia. Det viser NVEs klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm i 2023.

illustrasjon: termostat. foto: NVE/Catchlight

- Fornybarandelen på 95 prosent inkluderer 83 prosent fra vannkraft, 11 prosent fra vindkraft og 1 prosent fra solkraft, sier overingeniør i NVE, Jørgen Tuset.  

Beregningen av klimadeklarasjon for fysisk levert strøm viser hvordan strømmen som er brukt i Norge i fjor har blitt produsert. Den tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm.

- Bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning, sier Tuset.

Mindre import fra Storbritannia bidrar til lavere klimagassutslipp enn i 2022

- I 2023 importerte vi 1,3 TWh mindre kraft fra Storbritannia. Det er en av grunnene til at klimagassutslippet knyttet til norsk strømforbruk er lavere i 2023 sammenliknet med 2022, sier Tuset.

I 2023 var det gjennomsnittlige klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge 15 gram CO2 -ekvivalenter per kilowattime. Dette er en reduksjon fra 2022 da klimagassutslippet var 19 g CO2 e/kWh. Reduksjonen i den norske CO2 -faktoren for strøm i 2023 skyldes blant annet mindre import fra Storbritannia. Norge importerte 0,4 TWh kraft i 2023 mot 1,7 TWh kraft i 2022. Import fra Sverige økte også med 1,3 TWh i 2023.

Det er blitt gjort en liten endring i CO2 faktorene for de ulike produksjonskildene for 2023. De oppdaterte faktorene baserer seg på utslipp fra energiproduksjon fra 2006 IPCC retningslinjer og GWP100 verdier fra IPCC sin femte hovedrapport for omregning av metan og lystgass til CO2 ekvivalenter. Overgangen til de oppdaterte faktorene påvirket ikke det estimerte klimagassutslippet for bruk av strøm i Norge på 15 g CO2e/kWh.

Produksjonsteknologi

Gammel CO2 -faktor
(g CO2 e/kWh)

Oppdatert CO2 -faktor
(g CO2 e/kWh)

Fornybart (vann, vind, sol, bio etc.)

0

0

Kjernekraft

0

0

Gass

364

404

Kull

1000

913

Olje

775

662

Annen fossil

455

505

 

Kontaktpersoner

Jørgen Kristoffer Tuset, overingeniør
Telefon: 90 76 18 21
jktu@nve.no

Maren Esmark, seksjonssjef
Telefon: 97 18 33 79
mesm@nve.no