Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.12.2020 , sist oppdatert 21.12.2020

Bedre simulering av steinsprangutløp

Ny rapport om ulike muligheter for å simulere steinsprangutløp i skredfareutredninger er klar.

Steinsprang i Fortun, Luster, 2014. Foto: Statens Vegvesen

NVE har jobbet over lengre tid med en ny veileder for utredning av skredfare i bratt terreng. Som en del av dette arbeidet, har NVE satt i gang flere FoU-prosjekter for å bedre kunnskapsgrunnlaget i bransjen som utfører slik utredning.

Blant disse er et FoU-prosjekt på oppdrag for NVE, utført av Norges geotekniske institutt, som tar for seg bruken av de vanligste kommersielle programvarene for simulering av steinsprangutløp, benyttet i norske skredfareutredninger. Ulik bruk av programvarene er testet innenfor utvalgte testområder, og ut fra resultatene er det gitt generelle råd om bruk, samt en vurdering av fordeler og ulemper.

For å kunne lage gode, etterprøvbare og realistiske faresoner for skred, er det svært nyttig å ha et godt modellverktøy for beregning av utløp.

Rapporten kan leses på våre nettsider (LENKE)

https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2020/eksternrapport2020_24.pdf

 

 

Kontaktperson

Overingeniør Yngve Midttun