Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.11.2020 , sist oppdatert 23.11.2020

Bedre oversikt over skredfaren i Flakstad kommune

Flakstad kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren. I de fleste områdene er snøskred den skredtypen som utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse.

Foto: Odd-Arne Mikkelsen/NVE

– Kartleggingen gir oss ny og oppdatert kunnskap om skredutfordringene i Flakstad kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere eventuelle sikringstiltak og for bruk i lokal beredskap, sier regionsjef Knut Aune Hoseth.

Fare for flere typer skred

Det er fare for flere typer skred i Flakstad kommune, og her har vært flere skredhendelser. I januar 2019 var det bl.a. store utfordringer med snøskred flere steder i kommunen.

Kartleggingen viser at snøskred er den skredtypen som utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse i de fleste områdene. 8 bygg ligger innenfor områder med 1/100 års gjentaksintervall, de fleste av disse ligger i Skjelfjorden. Over 90 bygg ligger innenfor 1/1000 års gjentaksintervall.

Nye vurderinger av flere skredtyper

Kartleggingen tar hensyn til både erfaring og tidligere skredfarevurderinger og det er gjort nye vurderinger av skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Områdene som er kartlagt er Vikten, Myrland, Storsandnes, Napp, Skjenfjorden, Sund, Ramberg, Skjelfjorden øst og Skjelfjorden vest.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, og det skal være lett å raskt få oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

Digitale faresonekart

Grunnlaget for faresonekartene i Flakstad kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Kartene er overlevert Flakstad kommune.

Kontaktpersoner

Regionsjef Knut Aune Hoseth, tlf 22 95 96 10

Overingeniør Odd Arne Mikkelsen, tlf 22 95 96 30

Overingeniør Jaran Wasrud, tlf 22 95 97 05