Sørlandet flommet over igjen søndag 22. oktober og tirsdag 24.oktober - NVE

Aust-Agder ble hardest rammet i denne flomhendelsen.  Den voldsomme nedbøren fikk store konsekvenser for kommuner og innbyggere. Det gikk spesielt ut over Tvedestrand, som til sammen fikk opp mot 200 mm regn på tre døgn.

Les mer om hvordan flommen utviklet seg og håndtering av denne hendelsen.