Flomsonekart for Nitelva i Nittedal kommune - NVE

NVE har overlevert flomsonekart til Nittedal kommune. Kartet viser blant annet at mye bebyggelse ligger utsatt til for en 200-årsflom.

- Flommen som inntraff 18. september 2015 er estimert til ca. en 10-årsflom. Flommen var en påminner om hvor viktig det er med gode beredskapsplaner og riktig arealplanlegging langs Nitelva. Flommen synliggjorde flere sårbare områder i vassdraget og flomsonekartene viser at skadeomfanget for flommer med høye gjentaksintervall er stort, forteller regionsjef i NVE Region Øst, Petter Glorvigen.

Kartene gir informasjon om oversvømmelser som følge av flom ved 20-, 200- og 1000-årshendelser, i tillegg til klimafremskrivninger av 200-årsflommen i år 2100. Flomsonekartene viser vannstand i elva, flomutsatt areal ved ulik flomstørrelser og vanndybder for flomutsatt areal.

- Med flomsonekartene som NVE nå har utarbeidet, har kommunen fått et godt grunnlag for riktig arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap for dagens situasjon i vassdraget, sier Glorvigen.

Grunnlaget for flomsonekartene er en flomfrekvensanalyse basert på historiske flommer i vassdraget. Kartene er produsert digitalt, slik at kommunen og andre kan bruke resultatene i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Se alle kartlagte områder i Nittedal kommune.