Våren 2018 vil det holdes fagsamlinger i region vest. Først ut er samling i Skei 30 - 31 januar.

Målet for fagsamlingene er at kommunene skal, i sammerbeid med konsulenter, bli i bedre stand til å forhindre skader som følge av flom, skred og erosjon.

For mer informasjon følg lenke