Publisert 14.12.2017 , sist oppdatert 31.10.2019

Mange kraftleverandørbytter blant næringskundene

Det ble foretatt 44 prosent flere leverandørskifter blant næringskundene i 3. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse.

Det er vanskelig å se åpenbare årsaker til økningen i antall leverandørskifter blant næringskundene. Leverandørskiftene er relativt jevnt fordelt i nettområdene.

Antall leverandørskifter for husholdningene i 3. kvartal 2017 hadde en økning på fem prosent, og er altså ikke like markant. Andelen husholdningskunder som ikke har byttet kraftleverandør de siste fem årene var 38 prosent. I 3. kvartal 2017 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 68 prosent. Denne andelen har vært stabil over lengre tid.

Husholdninger på leveringsplikt utgjorde 2,8 prosent av strømkundene. Prisene på strømavtaler for norske sluttbrukere var dyrere i 3. kvartal 2017 sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år. 

Les mer om disse og flere andre hovedtall i NVEs leverandørskifteundersøkelse for 3. kvartal 2017.

 

 

Kontakt

Førstekonsulent Stian Skaalbones
tlf: 22 95 90 29

Om leverandørskifter

Antall leverandørskifter kan være en indikator for graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet for kraft. I henhold til økonomisk teori vil man i et velfungerende kraftmarked med aktive og velinformerte strømkunder, ha strømkunder som velger de mest konkurransedyktige kraftleverandørene og strømavtalene. Dette vil bidra til god konkurranse i markedet.

Det er verdt å merke seg at denne rapporten viser antall leverandørskifter, ikke antall strømkunder som skifter kraftleverandør. Det betyr at dersom en strømkunde bytter kraftleverandør, og deretter bytter tilbake til sin opprinnelige leverandør etter kort tid, telles dette som to leverandørskifter. Antall strømkunder som har byttet kraftleverandør kan dermed være langt lavere enn antall leverandørskifter.

Norge var tidlig ute med å åpne opp for at sluttbrukere fritt kan velge kraftleverandør, og har i dag en relativt høy andel leverandørskifter sammenlignet med andre land i Europa. Figur 1 og Figur 2 viser utviklingen i antall leverandørskifter fra 2002 og frem til i dag for henholdsvis husholdningskunder og næringskunder. Den kraftige veksten i antall leverandørskifter ved årsskiftet 2002/2003 sammenfalt med en periode med svært høye kraftpriser. Det er imidlertid ikke bare høye priser som påvirker forbrukerne til å skifte kraftleverandør.