Publisert 25.10.2023

Kvartalsrapporten for kraftsituasjonen Q3

Kraftsituasjonen i Norge i tredje kvartal var preget av store prisforskjeller mellom de norske prisområdene, hvor Sørvest-Norge (NO2) lå klart høyere i pris enn de resterende prisområdene.

Perioder med mye nedbør og tilsig bidro til høy uregulerbar kraftproduksjon og høy magasinfylling i Vest- og Sørøst-Norge (NO5 og NO1) gjennom kvartalet. Sammen med begrensinger i nettkapasiteten mot Sørvest-Norge og Sverige (SE3) bidro det til at Vest- og Sørøst-Norge fikk perioder med veldig lave kraftpriser. Begge prisområdene fikk negativt ukespris for første gang, og prisen i september ble den laveste noensinne i disse to prisområdene.

Kvartalsprisen i de norske prisområdene endte på rundt 20 øre/kWh, med unntak av Sørvest-Norge hvor prisen ble 66 øre/kWh. Viktige årsaker til den høye prisen i Sørvest-Norge var vedvarende flaskehals i nettet internt i Norge og prissmitte fra høyere kraftpriser nord på kontinentet. Flere av landene Sørvest-Norge har utvekslingskapasitet til, hadde snittpris rundt 100 øre/kWh i tredje kvartal.

Kontaktperson

Silje Jelsness
e-post: sitj@nve.no