Publisert 12.01.2024

NVE lanserer digital veiledning til kraftberedskapsforskriften

NVE har oppdatert veiledningen til kraftberedskapsforskriften. Vi lanserer den nå som en digital veileder på våre nettsider. Dette skal bidra til en mer brukervennlig veileder som kan oppdateres fortløpende.

Foto: Herman Dreyer/NVE

Hovedmålsettingen er at den digitale veilederen skal gjøre det lettere for brukeren å finne det som er relevant for hver enkelt. Digitaliseringen gjør det lettere å oppdatere endringer fortløpende, samtidig som det gir bedre sporbarhet på endringer og bedre versjonskontroll.

Noen justeringer i innholdet

I denne runden er det gjort noen mindre endringer i innholdet. Dette er primært oppdatering av lenker til andre veiledere, samt aktuelle standarder der NEK har bidratt med kvalitetskontroll. Det er også mindre språklige justeringer. De viktigste innholdsmessige endringer er:

  • KBO skal varsle NVE og KDS når beredskapsnivå i KBO-enheten endres (se kapittel 2)
  • Anbefaling om bruk av rollebasert tilgangskontroll (se kapittel 7)
  • Tydeliggjort klassifiseringskriterier for fjernvarme og driftskontroll (se kapittel 5 og 7).

Veiledning fra 2022 kan fortsatt lastes ned fra nettsiden.

Ønsker tilbakemeldinger

Vi vil gjerne ha tilbakemelding på den digitale veilederen. Kraftberedskapsforskriften er stor med mange krav, og NVE ønsker å lage en så god veiledning som mulig. Ta gjerne kontakt eller send epost til nve@nve.no, merket med saksnummer 202401068, med forslag til endringer, ris eller ros.

Du finner  den nye digitale veiledningen og andre veiledningsressurser til kraftberedskapsforskriften på våre nettsider.

Kontakt

Eldri Holo, seksjonsleder
Tlf. 97 09 68 95

Janne Hagen, spesialrådgiver
Tlf. 90 52 91 80

Hanne Solum, seniorrådgiver
Tlf. 92 84 84 69