Publisert 03.07.2024

Nye krav i forskrift for å styrke kundenes vern i sluttbrukermarkedet

Fra 1. juli trer nye regler for forskuddsfakturering og leveringsplikt i kraft for kraftleverandører i sluttbrukermarkedet for strøm. I tillegg blir kraftleverandørene fra 1. januar 2025 pålagt å innhente elektroniske samtykker fra kundene når de bytter kraftleverandør eller overtar et nytt anlegg. 

Illustrasjonsbilde: Tingey Injury Law Firm on Unsplash

– De nye endringene søker å styrke kundenes vern i sluttbrukermarkedet for strøm, sier seniorrådgiver Kjell Rune Verlo i RME.

Krav til elektronisk dokumenterbart samtykke

Fra 1. januar 2025 plikter kraftleverandørene å innhente et elektronisk dokumenterbart samtykke fra kunden når kunden skifter kraftleverandør eller overtar et nytt anlegg. Samtykket skal videre kontrolleres av Elhub før byttet lar seg gjennomføre. Dette vil sikre at en kraftleverandør ikke kan tilegne seg en ny strømkunde uten at kunden har avgitt sitt aktive samtykke til å inngå strømavtalen.

– Dette er et tiltak som skal bidra til å øke forbrukernes tillit til sluttbrukermarkedet for strøm, sier Kjell Rune Verlo. En digital og automatisk kontroll av kundens samtykke beskytter kundene mot uønskede leverandørskifter, og gir de bedre kontroll over hvem som får tilgang til deres forbruksdata.

Kraftleverandørene og Elhub må forberede løsningen i sine systemer. Arbeidet, som skal ledes av Elhub, vil starte opp høsten 2024.

Maksimalt fire uker forskuddsfakturering

Fra 1. juli 2024 kan kraftleverandørene maksimalt fakturere privatkunder fire uker på forskudd. Med denne endringen beskyttes kunder som forskuddsfaktureres bedre mot økonomiske tap dersom kraftleverandøren går konkurs. Tidligere har kravet vært på ti uker.

Permanent ordning for leveringspliktig kraftleveranse

Fra 1. juli 2024 skal påslaget for leveringspliktig kraftleveranse settes til 5 øre/kWh ekskl. mva for de første seks ukene, før det økes til 8 øre/kWh ekskl. mva for den videre leveransen. Påslaget er likt for alle kunder i hele landet.

Formålet er å beskytte kunder med betalingsproblemer mot høye strømkostnader, samtidig som kundene får insentiver til å inngå avtale med en kraftleverandør. Som en midlertidig løsning grunnet høye strømpriser, har dette påslaget tidligere vært på 5 øre/kWh ekskl. mva over hele perioden på leveringsplikt.

Du kan lese mer om endringene her:

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Energidepartementet - regjeringen.no

Innfører permanent prising av leveringspliktige kraftleveranser - regjeringen.no

 

Kontakt

Seniorrådgiver Kjell Rune Verlo