Publisert 28.06.2024 , sist oppdatert 01.07.2024

Foreslår endring i krav til rapportering og kommunikasjon for aktører i kraftsystemet

Hensikten er å tydeliggjøre myndighetsansvar mellom NVE og RME, justere krav til rapportering til NVE og skjerpe krav til driftskommunikasjon mellom produsenter og Statnett. Forslaget sendes nå på høring.

foto: Catchlight/NVE

Høringsfrist er 30. september 2024.

Tydeliggjør myndighetsansvar

I dag blir krav om rapportering av anleggsdata regulert i energilovforskriften, men RME og NVE foreslår å flytte store deler av bestemmelsen til systemansvarsforskriften. Formålet er å tydeliggjøre at rapportering av anleggsdata til systemansvarlig faller under RMEs myndighetsområde.

Rapportering av anleggsdata

NVE foreslår også en endring knyttet til rapportering av anleggsdata til NVE. NVE foreslår at bestemmelsen oppdateres i energilovforskriften for at rapporteringen bedre tilpasses NVEs digitaliseringstiltak og økt mengde analyseoppdrag.

Krav til driftskommunikasjon

RME foreslår også en endring i systemansvarsforskriften som har til hensikt å sikre systemansvarligs kontakt med konsesjonærer i driften. I dag opplever systemansvarlig problemer med å opprette kontakt med enkelte konsesjonærer når de må fatte systemkritiske vedtak for å opprettholde sikker drift. RME foreslå derfor krav til at konsesjonær skal ha systemer for å motta og svare på meldinger fra systemansvarlig, og at systemansvarlig kan stille krav til disse systemene.

 

Kontakt

Anne Marthe ter Woerds Christensen, avdelingsingeniør
e-post: amwc@nve.no

Maren Refsnes Brubæk, overingeniør
e-post: marebr@nve.no