Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Brukerundersøkelse om kommunikasjonen fra NVE under ekstremværet Hans

En ny rapport har kartlagt hvordan kommunene opplevde informasjonen og bistanden fra NVE under ekstremværet Hans. Rapporten peker på viktige områder hvor NVE kan jobbe videre med kommunikasjon av v...
Publisert 12.03.2024
Nyheter, Hydrologi

Ledige plasser på kurs i HEC-RAS

Nå har du muligheten til å melde deg på kurs i HEC-RAS 2D, med den anerkjente kursholderen Chris Goodell fra Kleinschmidt Group, USA. Kurset arrangeres fra tirsdag 4. juni til torsdag 6. juni 2024. 
Publisert 01.02.2024
Nyheter, Hydrologi

Tørke-, flom- og jordskredåret 2023

Året 2023 vil bli husket som året da Sør-Norge ble rammet av ekstremværet «Hans». Det er den dyreste naturkatastrofen som noen gang har rammet Norge. I året som gikk sendte NVE ut rekordmange varse...
Publisert 04.01.2024
Nyheter, Hydrologi

Breane i Noreg vert tynnare og brefrontane fortset å smelte tilbake

NVE sine bremålingar i 2023 viser at 33 av 36 målte brefrontar har smelta tilbake, og at alle 10 breane med massebalansemålingar hadde masseunderskot.
Publisert 30.11.2023
Nyheter, Hydrologi

Jordskredvarslingen har 10 års jubileum!

Det har gått 10 år siden jordskredvarslingen ble etablert i Norge, og det er en milepæl som fortjener oppmerksomhet. Jordskredvarslingen har spilt en viktig rolle i å øke bevissthet og kunnskap om...
Publisert 27.10.2023
Nyheter, Hydrologi

Invitasjon til seminar om lokal flomvarsling – muligheter og begrensinger

Vi inviterer aktører som enten ønsker lokal konsekvensbasert flomvarsling, eller som selv utvikler metoder og systemer for varsling av flom til et seminar 22. september. Målet er å utveksle kunnska...
Publisert 07.06.2023
Nyheter, Hydrologi

Ny veileder for innsamling av måledata til overvannsformål er publisert

For å støtte kommunene med å forebygge skader fra overvann har NVE nå publisert en ny veileder. Den gir råd om innsamling av måledata til overvannsformål.   
Publisert 30.03.2023
Nyheter, Hydrologi

Den andre internasjonale konferansen om berekraftig vasskraft

Kva berekraftutfordringar står vasskraftsektoren ovanfor i dag, og korleis kan vasskraftproduksjon og -forvaltning gjerast meir miljøvenleg? Dette er hovudtema for den andre internasjonale konferan...
Publisert 17.03.2023
Nyheter, Hydrologi

Brefrontane fortset å smelte tilbake

NVE sine bremålingar i 2022 viser at 33 av 34 målte brefrontar har smelta tilbake.
Publisert 01.12.2022
Nyheter, Hydrologi

Tørke i Sør-Norge kan gi utfordringer

Usedvanlige lite nedbør det siste halvåret, og varmt vær denne våren, har ført til tørke i store deler av Sør-Norge. Svært lav grunnvannstand og lav vannstand i innsjøer og elver kan skape utfordri...
Publisert 27.04.2022
Nyheter, Hydrologi

Oppdatert oversikt over grunnvannsnettet i Norge

NVE har oppdatert oversikten over grunnvannsnettet i Norge. Nytt av året er at man også kan se og laste ned data om grunnvannstemperatur via sildre.nve.no og senorge.no.
Publisert 24.03.2022
Nyheter, Hydrologi

NVE har gjort nye flomberegninger for Mjøsa

NVE har gjort nye flomberegninger for Mjøsa. De nye beregningene viser en vannstand ved 200-årsflom på 127,0 moh. Dette er omkring 40 cm høyere enn flomberegningene fra år 2000. Beregninger for 100...
Publisert 11.02.2022
Nyheter, Hydrologi

Norske breer kartlagt på ny

Ny kartlegging viser at det totalet brearealet i Norge er 2328 km2. Dette er en reduksjon på 14 prosent, sammenliknet med perioden 1999-2006. Bresmeltingen har også ført til at nye bresjøer har duk...
Publisert 08.02.2022
Nyheter, Hydrologi

Nye veiledere for flomberegning

NVE publiserer nå to nye veiledere for flomberegninger, som skal erstatte dagens flomberegningsveiledere. Temaene er flomberegninger generelt og for dammer. 
Publisert 04.02.2022
Nyheter, Hydrologi