Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.03.2022

Oppdatert oversikt over grunnvannsnettet i Norge

NVE har oppdatert oversikten over grunnvannsnettet i Norge. Nytt av året er at man også kan se og laste ned data om grunnvannstemperatur via sildre.nve.no og senorge.no.

Mark- og grunnvannstasjon, 2.715.2 Kvarstadseter, Ringsaker. Foto: Heidi A. Grønsten, NVE.

Grunn- og markvann er viktige deler av vannressursene i et nedbørfelt, ikke minst for alminnelig vannforsyning og jordbruk. Dataene brukes også til å vurdere miljøstatus og tilstandsendringer, virkninger av vassdragstiltak og klimaendringer.

– Data fra grunnvannsmålingene er viktige for NVE. Vi bruker det til mange av våre hovedoppgaver, som overvåkning av ressurssituasjonen for energiproduksjon og vannforsyning, endringer i klima og varsling av jordskredfare, sier sjefingeniør Heidi Anette Grønsten.

Fra mars 2022 kan man se og laste ned grunnvannstemperaturer fra mange av grunnvannstasjonene i Norge.

Hovedpunktene i rapporten Norges nasjonale mark- og grunnvannsnett

Det nasjonale mark- og grunnvannsnettet i Norge viser status for hvor grunnvannstanden overvåkes i landet per desember 2021. Rapporten viser at

  • det har vært en liten økning i antall grunnvannstasjoner siden 2013, fra 73 til 81 stasjoner
  • antall markvannsstasjoner er redusert i samme periode til nå kun 10, men det prøves ut en nye type arealmålinger ved 4 av disse.
  • det er fortsatt et behov for å utvide målenettet, spesielt da grunnvannsmålinger er en god støtte i vurdering av jordskredfare

Den nye oversikten viser status for hvor grunnvannstanden overvåkes i landet per desember 2021. Data, både historiske og i nær sanntid, fra våre grunnvannsmålinger er nå lett tilgjengelig fra ulike webtjenester slik som sildre.nve.no og senorge.no

 

Kontakt

Sjefingeniør Heidi Anette Grønsten
E-post: hagr@nve.no