Publisert 11.02.2022

NVE har gjort nye flomberegninger for Mjøsa

NVE har gjort nye flomberegninger for Mjøsa. De nye beregningene viser en vannstand ved 200-årsflom på 127,0 moh. Dette er omkring 40 cm høyere enn flomberegningene fra år 2000. Beregninger for 1000-årsflom viser en vannstand på 128,9 moh. De nye beregningene gir kommunene og andre som skal bygge ut ved Mjøsa et godt planleggingsverktøy.

Flomstein på Hamar. Foto: NVE

Flomberegninger bør oppdateres med jevne mellomrom. Beregningene som har vært brukt frem til i dag ble gjort i år 2000. NVE har også gjort beregninger for en 1000-års flom. Denne verdien var ikke inkludert i beregningene fra år 2000.

Bruker måledata tilbake til 1789
– Vi har gjort et svært grundig arbeid, og beregningene er basert på det beste vi har av data, anbefalinger og analyseverktøy i dag, sier seksjonssjef for arealplan i NVE, Øyvind Leirset.

De nye flomberegningene gir kommunene et godt verktøy for å planlegge ny bebyggelse og infrastruktur utenfor områder med flomfare, og i tråd med sikkerhetskravene gitt i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17).

De nye resultatene er basert på både analyse av vannstandsdata fra Mjøsa tilbake til 1789, men også beregning av flomvannføringer i elvene inn i Mjøsa.

– Årsaken til at dagens beregninger gir høyere flomvannstander enn i år 2000 er først og fremst at vi nå har verktøy som gjør at vi kan inkludere historiske flomvannstander i våre analyser, forklarer Leirset. Disse dataene går helt tilbake til 1789, mens analysene som ble gjort i 2000 var basert på data fra årstallene 1961-1999.

Nye flomsonekart
Basert på de nye flomberegningene vil det bli laget nye flomsonekart. Disse blir klare i løpet av 2022. Selv om kartene foreløpig ikke er tilgjengelige, er det viktig å presisere at det er de nye flomvannstandene som vil gjelde fra og med fredag 11. februar 2022.

Vi gjør oppmerksom at verdiene i rapporten er flomberegninger uten sikkerhetsmarginerVi anbefaler at det legges til en sikkerhetsmargin på 30 cm på flomvannstandene som er oppgitt i rapporten.

Kontaktpersoner
Øyvind Leirset, seksjonssjef for arealplan
Tel: 40 06 94 85
E-post: oyle@nve.no 

Erik Holmqvist, sjefsingeniør (beregning / metode)
Tel: 95 72 42 32
E-post: eri@nve.no