Publisert 05.12.2019 , sist oppdatert 06.12.2019

Oppsummering av endringer i systemansvarsforskriften og leveringskvalitetsforskriften

Systemansvarlig får ansvar for å utarbeide retningslinjer for hele systemansvarsforskriften

I denne forskriftsendringen får systemansvarlig ansvar for å utarbeide retningslinjer for hele systemansvarsforskriften. Systemansvarlig blir pålagt å utarbeide retningslinjer for hvordan ansvaret og virkemidlene de har fått i forskriften skal utøves. Endringene gir økt transparens og forutsigbarhet i forbindelse med utøvelsen av systemansvaret, samtidig som bransjen involveres i større grad enn før.

I tillegg overføres ansvaret for å motta rapporteringer av spenningskvalitet fra NVE til systemansvarlig.

OED vedtar endringen

Siden våren 2019 har endringer i systemansvarsforskriften og leveringskvalitetsforskriften vært på høring. I forbindelse med at energiloven ble endret den 1. november 2019, skulle OED gjøre enkelte endringer i systemansvarsforskriften og leveringskvalitetsforskriften. Av praktiske hensyn ble derfor endringene foreslått i denne høringen vedtatt samtidig. Det er dermed OED som har vedtatt endringene, mens RME publiserer oppsummeringsdokumentet.

Ikrafttredelse og prosess

Forslag til endringer i forskrift om systemansvaret og forskrift om leveringskvalitet ble sendt på høring 15. mars 2019 med høringsfrist 6. juni 2019.

Vi har mottatt 20 høringsuttalelser. For å synliggjøre våre vurderinger av høringsinnspillene og hvilke endringer som er gjort på bakgrunn av høringsrunden, publiseres dette oppsummeringsdokumentet: RME Rapport 2/2019

Endringene er tilgjengelige på Lovdata: endringer i forskrift om systemansvar, og endringer i forskrift om leveringskvalitet.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf. 95 22 45 48
Christina Sepulveda, tlf. 22 95 98 42
Ragnhild Aker Nordeng, tlf. 22 95 98 45