Publisert 21.11.2019

NordREG publiserer anbefalinger for å styrke forbrukernes rettigheter

NordREG (de nordiske reguleringsmyndighetene for energi) har publisert 21 anbefalinger for å styrke forbrukernes rettigheter i strømmarkedet. Det er opp til lovgivere om og hvordan forslagene implementeres.

Anbefalingene handler om kontraktsrettigheter, bruddgebyr når man skifter kraftleverandør, prissammenligningsverktøy for strømavtaler og informasjon på faktura.

NordREG arbeider for et harmonisert nordisk kraftmarked til det beste for kundene. Mer informasjon om anbefalingene finner dere på NordREG sine sider her