Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 17.09.2020

OED har 1. november 2019 utpekt Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4.

Utpeking av reguleringsmyndigheten skjer som en del av gjennomføringen av tredje energimarkedspakke i norsk rett. RMEs oppgave er å sørge for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og effektiv drift og utnyttelse av kraftsystemet.

Enkeltvedtak som RME fatter skal behandles av den nyopprettede Energiklagenemnda. Deres virksomhet er regulert i ny forskrift.

Nærmere bestemmelser om RMEs virksomhet fremgår av ny forskrift om nettregulering og energimarkedet og av naturgassforskriften.

Les om reguleringsmyndigheten og krav til uavhengighet.

 

Kontaktinformasjon

Direktør Ove Flataker, tlf. 952 02 620