Publisert 25.11.2021

58 000 byttet strømleverandør i september

Husholdningskunder byttet kraftleverandør om lag 142 000 ganger i løpet av tredje kvartal 2021. Her finner du statistikken for kraftleverandørbytter fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Kraftprisene i Sør-Norge var i tredje kvartal unormalt høye for perioden, og i september opplevde Sør-Norge historisk høye priser. 41 prosent av byttene ble gjort i løpet av september måned. De høye prisene i september og husholdningskundenes bevissthet om strømprisene kan være en årsak til økningen i antallet leverandørbytter i september.

Totalt antall leverandørbytter i tredje kvartal var omtrent det samme som for tredje kvartal i 2020 og 2019. Sammenligner vi med andre kvartal 2021 var det 28 000 flere bytter gjort av husholdningskunder. En økning på 25 prosent. Næringskunder byttet kraftleverandør ca. 8 000 ganger i tredje kvartal. Det er en økning på tusen i forhold til tredje kvartal 2020.

 

Figuren viser utviklingen i antall leverandørbytter for husholdningskunder og næringskunder per måned.

Figuren viser utviklingen i antall leverandørbytter for husholdningskunder og næringskunder per måned.

Omtrent 56 000 husholdningskunder var på leveringsplikt ved utgangen av tredje kvartal

Dette er 2 300 flere husholdningskunder på leveringsplikt sammenlignet med kvartalet før. 65 prosent av kundene på pliktleveranse har vært på ordningen i mer enn 6 måneder. Sammenlignet med tredje kvartal 2020 er antallet 7 prosent lavere, og 21 prosent lavere enn tredje kvartal 2019.

Synkende markedsandeler

Den synkende trenden vi har sett i markedsandelen til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde fortsetter også i tredje kvartal. Ved utgangen av tredje kvartal 2021 var den gjennomsnittlig markedsandel for den største kraftleverandøren 65,7 prosent, en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal. Nedgangen er større sammenlignet med tredje kvartal 2020 hvor er nedgangen 2,5 prosentpoeng og 4,7 prosentpoeng sammenlignet med tredje kvartal 2019.

Kontaktpersoner

Oda Kristine Bratlie, førstekonsulent
mobil: 40 01 91 20

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
mobil: 95 22 45 48

Fakta: Hvordan beregner vi markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm?

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 150 aktive kraftleverandører. Markedsandeler sier noe om hvor stor andel disse kraftleverandørene har av antall kunder og mengde omsatt strøm i markedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Fakta: Strømkunder på leveringsplik

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør.

Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt