Publisert 03.12.2021

Varsel om inntektsramme for 2022

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) varsler en samlet inntektsramme for 2022 på 19,3 milliarder kroner for alle nettselskaper.

Vi har oppdatert våre beregninger, og varsler med dette en samlet inntektsramme på 19,3 milliarder kroner for alle nettselskapene med unntak av Statnett. I starten av november publiserte vi noen foreløpige beregninger av inntektsramme for 2022. Endringene mellom de foreløpige beregningene og varsel om inntektsramme for 2022 har vist seg å være marginale.

Både kraftprisen og investeringer er viktige faktorer som påvirker inntektsrammen. Det omtalte vi i artikkelen om de foreløpige beregningene av inntektsramme for 2022.

Grafen viser utvikling i samlet inntektsramme for alle nettselskaper, med unntak av Statnett, i nominelle kroner.

Om prosessen videre

RME vil bestemme endelige inntektsrammer for 2022 i februar 2023. På det tidspunktet kan vi oppdatere beregningen med faktiske observasjoner av inflasjon, rente og kraftpris for 2022. Dette betyr at endelig inntektsramme for 2022 vil kunne avvike fra dette varselet, blant annet som følge av endringer i forutsetningene.

Ny prismodell for nettleie påvirker ikke inntektsrammen

Fra 1.1.2022 kommer ny prismodell for nettleie. Hensikten med den nye prismodellen er at nettleien bedre skal reflektere nettselskapenes kostnader og legge til rette for bedre utnyttelse av nettet. Over tid vil dette bidra til at nettleien blir lavere enn den ellers ville blitt.

RME bestemmer tillatt inntekt for hvert nettselskap basert på selskapenes kostnader og effektivitet. Prismodellen for nettleie legger videre rammer for hvordan den tillatte inntekten skal dekkes inn gjennom nettleien. Den nye prismodellen for nettleie er derfor helt uavhengig av størrelsen på den tillatte inntekten, og påvirker ikke hvor mye nettselskapene kan tjene.

Les mer om ny prismodell for nettleie her.

Om beregning av inntektsrammer

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer vi årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie de kan hente fra kundene sine.

Inntektsrammen utgjør den største delen av nettselskapenes tillatte inntekt, og denne skal dekke kostnader ved drift og avskrivninger av strømnettet, og gi en avkastning på kapitalen som står i forhold til selskapets kostnadseffektivitet.

Her kan du lese mer om inntektsrammer og den økonomiske reguleringen av nettselskaper.