Publisert 22.12.2021

Vassmagasinstatistikk veke 50 2021

Mindre nedtapping av magasinene. Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgrada i norske magasin 60,7 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,2 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 73,5 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 74,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 53,7 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 50, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.