Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Støttesatsene for desember klare

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisomr...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Vassmagasinstatistikk veke 51 2021

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgrada i norske magasin 57,9 prosent
Publisert 28.12.2021
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Isforholdene i juleferien – blir det skøytemuligheter i år?

Isvarslingstjenesten til NVE melder om at det kan bli gode isforhold i romjula. Det kalde været som er på vei legger til rette for rask isvekst, og mye farbar is flere steder i landet.
Publisert 22.12.2021
Nyheter, Hydrologi

Kraftsituasjonen veke 50, 2021

Høgare temperaturar og lågare kraftetterspurnad i Norden
Publisert 22.12.2021
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 50 2021

Mindre nedtapping av magasinene. Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgrada i norske magasin 60,7 prosent.
Publisert 22.12.2021
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

NVE anbefaler vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk

NVE har sendt en innstilling til Olje- og energidepartementet der det anbefales vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk, i Rollag kommune. Bakgrunnen for anbefalingen er å bedre miljøti...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Konsesjon

Tilrår nye konsesjonsvilkår for Uste- og Hallingdalsvassdraget

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Uste- og Hallingdalsvassdraget, og for Usta og Nes kraftverk. Dette vil gje moglegheit til å pålegge avbøtande...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Konsesjon

NVE godt i gang med sikringsarbeider i Gjerdrum

Ett år siden kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum kommune er NVE er i gang med et omfattende sikrings – og gjenoppbyggingsarbeid. - Vi har fortsatt mye jobb foran oss, sier regionsjef i NVE, Toril H...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Skred og vassdrag

Rettleiaren til kraftberedskapsforskrifta er oppdatert

Rettleiaren til kraftberedskapsforskrifta er oppdatert. Saman med denne oppdateringa publiserer NVE ei uoffisiell engelsk omsetting av kraftberedskapsforskrifta.
Publisert 17.12.2021
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE lanserer en ny veileder for områdekonsesjonsordningen

NVE har utarbeidet en ny, nettbasert veileder om regelverk og prosess knyttet til bygging og drift av nettanlegg under områdekonsesjon.
Publisert 20.12.2021
Nyheter, Konsesjon

Varsling av fare for iskast fra vindturbiner er utbedret

I mars stilte NVE krav om at 12 vindkraftanlegg måtte forbedre varslingen av iskast fra vindturbinene. NVE har nå mottatt et felles brev fra vindkraftanleggene, hvor det går fram hvilke tiltak som...
Publisert 17.12.2021
Nyheter, Tilsyn

Oppdaterte nøkkeltall for nettselskapene 2020

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har nå publisert den årlige oversikten over nøkkeltall fra nettselskapene. Her finner du oversikten.
Publisert 15.12.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Kraftsituasjonen veke 49, 2021

Lågare kraftpris i nord
Publisert 15.12.2021
Rapporter, Kraftsituasjonen

Endringar i utrekning av energiinnhaldet i snø, nedbør og tilsig

Frå og med 15. desember tek NVE i bruk eit nytt og betre datagrunnlag for å rekne ut energiinnhaldet i snø, nedbør og tilsig. Endringane får ingen konsekvensar for NVEs magasinstatistikk.
Publisert 15.12.2021
Nyheter, Energi

Vassmagasinstatistikk veke 49 2021

Framleis nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgrada i norske magasin 62,2 prosent.
Publisert 14.12.2021
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Enkelte systemer er for tiden lukket av sikkerhetshensyn

Vi har stengt noen av våre webtjenester midlertidig på grunn av en kritisk sårbarhet.
Publisert 13.12.2021
Andre nyhetssaker,