Publisert 13.12.2021

Enkelte systemer er for tiden lukket av sikkerhetshensyn

Vi har stengt noen av våre webtjenester midlertidig på grunn av en kritisk sårbarhet.

Foto: Philipp Katzenberger/Unsplash

For oss gjelder dette i hovedsak tjenester som har pålogging mot Altinn/idporten, det vil si skjemaer og enkelte karttjenester.

Både vi og leverandørene våre jobber med sikkerhetsoppdateringer, og vi åpner systemene igjen så raskt det lar seg gjøre.