Publisert 15.08.2022

Her treffer du NVE under Arendalsuka

Under Arendalsuka deltar NVE på en rekke arrangementer for å snakke om strøm, havvind, klimatilpasning, cybersikkerhet og en rekke andre temaer.

Logo: Arendalsuka

Fra NVE treffer du Kjetil Lund, Inga Nordberg, Kristian Markegård, Ane Torvanger Brunvoll og Jarand Hole. Fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) deltar Torfinn Stulen Jonassen. 

Møt oss på disse arrangementene:

MANDAG

14:00-15:00 - Kan digitalisering gi mer strømnett raskere?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19114

 TIRSDAG

08:30 - 09:15 - Batterier som buffer i fremtidens energisystem
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19374

09:00 – 10:30 - Energihovedstaden: er havvind største mulighetsområde for produksjon av fornybar energi? 
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18116

10:30 – 12:00 - Fugl, fisk og midt imellom: sameksistens rundt havvind
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17441

12:00 – 13:15 - Skal det virkelig bo folk i Froland?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17287

12:20 – 13:20 - Norge trenger rimelig og kortreist solkraft.
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18070

13:40 – 14:30 - Energieffektivisering i bygg frigir kraft - hvorfor utløses ikke potensialet
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17866

15:30 – 16:30 - Trenger vi strømleverandørene i Norge?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17903

ONSDAG

08:00 – 09:00 - Krig, strømpriser, cyberangrep: hvor sårbart er vårt energisystem?https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17793

09:00 – 10:30 - Norge som energinasjon
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17714

09:30 – 10:30 - Energieffektive bygninger er en forutsetning for fornybarsamfunnet
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17462

09:30 – 10:30 - Ligger løsningen på strømkrisen i boliger og yrkesbygg?https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17791

11:00 – 12:00 - Hvordan kan energibransjen bli relevant i det grønne skiftet?https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19268

12:00 – 13:30 - Kan kraftmarkedet elektrifisere Norge?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19247

14:30 – 15:30 - Hvordan kan vi rigge oss for et grønt industriskifte?https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17266

18:00 – 19:00 - Fornybarometeret 2022 – hvordan når vi 2030-målene?https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17925

TORSDAG

10:45 – 11:30 - Det fornybare Norge: Vil vi nok? Gjør vi nok?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19160

12:30 – 13:30 – Cybersikkerhet i energibransjen
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18881

13:00 – 14:00 - Kraftproduksjon og naturvern - hvordan forene flere hensyn?
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17921

19:00-22:00 - Slik blir Norge havvinnere!
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17921

Kontakt

NVEs pressevakt
Tlf: 48 99 76 67