Publisert 13.12.2021

Rapport om utvalgte vannkraftutbygginger 1945 - 1990

Det ble bygd over 400 større vannkraftverk i Norge de første 45 år etter krigen. NVE rapport 28/2021 beskriver særlig problemstillinger og avveielser knyttet til finansiering, politisk og faglig samarbeid og teknologi utfordringer ved å bruke erfaringer fra 14 vannkraftsystemer med 48 kraftverk som ble planlagt og bygd i denne perioden.

Svartevatn dam. Foto: Sira-Kvina kraftselskap

NVE rapport 28/2021 beskriver 14 vannkraftsystemer med 48 kraftverk som ble planlagt og bygd de første 45 år etter krigen. I perioden 1945-1990 ble det bygd over 400 større vannkraftverk i Norge. Disse ble gjennomført som ledd i gjenoppbyggingen av landet etter krigen. Fra starten manglet Norge kapital, industri, kompetanse og erfaren arbeidskraft.

Rapporten gir et bilde på utfordringer med finansiering, politisk samarbeid og tverrfaglig samarbeid, og viser hvordan lokale ildsjeler var en forutsetning for det imponerende arbeidet som ble utført. De fleste prosjekter hadde i tillegg elementer av FoU i samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

Internasjonal seksjon (IN) har organisert arbeidet med rapporten etter bestilling fra NORAD, som vil bruke den i sitt arbeid for å få gjennomført flere fornybare energiprosjekter i Norges samarbeidsland.