Publisert 17.12.2021

Varsling av fare for iskast fra vindturbiner er utbedret

I mars stilte NVE krav om at 12 vindkraftanlegg måtte forbedre varslingen av iskast fra vindturbinene. NVE har nå mottatt et felles brev fra vindkraftanleggene, hvor det går fram hvilke tiltak som er gjort for å forbedre varslingsrutinene.

Foto: Catchlight/ NVE

I alle norske vindkraftverk kan snø, regn eller fuktig luft i perioder fryse fast til vindturbinene. Isklumpene som dannes, kan senere falle ned eller kastes fra vindturbinen. Dette kalles iskast, og kan medføre skader på blant annet folk, biler og bygninger som er i nærheten. Sannsynligheten for at en person skal bli truffet av iskast er veldig liten, men om det skjer kan skadeomfanget bli alvorlig.

Et viktig tiltak for å for å unngå at personer blir skadet er å informere om faren, slik at ingen oppholder seg nær en turbin når det er risiko for iskast. I henhold til NVEs standardvilkår i vindkraftkonsesjoner, må konsesjonæren sette opp fareskilt ved atkomstveiene til vindkraftverket og ved eventuelle viktige turstier og skiløyper. Konsesjonær skal også vurdere om det er behov for ytterligere tiltak.

I tillegg til fareskilt, har flere aktører informasjon om fare for iskast som direkte-/sanntidsvarsling via ulike nettbaserte løsninger.

Sanntidsvarslingen er forbedret

I et brev som ble sendt ut i mars 2021 satte NVE krav om at varsling av risiko for iskast må forbedres. De 12 vindkraftanleggene som mottok brevet, har nå gitt en felles tilbakemelding på hvilke tiltak som er gjort.

Varslingssystemet er oppdatert, slik at det nå ivaretar flere isingssituasjoner. I den nye versjonen er både skyising (underkjølte skydråper), våt snø og underkjølt regn inkludert.

De som driver vindkraftanleggene, påpeker at det alltid er en risiko for feilvarsling da varslingen er en prognose. De mener også det er viktig at de som vindkraftkonsesjonærer gir tydelig informasjon om at varslingen er et supplement til fareskiltene. I brevet fra vindkraftanleggene skriver de at varslingssystemet aldri må gi signal om at det er «ingen sannsynlighet» for iskast/isnedfall i vintersesongen. Det bør i stedet kommuniseres at sannsynligheten er lav, middels eller høy.

Varslingssystemet tar likevel ikke for seg alle isingssituasjoner, slik som istapper og snø på turbinhuset. Konsesjonærene vil derfor opplyse allmennheten om at det i vinterhalvåret alltid er en risiko for fallende is og snø fra turbinhuset.

Her kan du lese brevet som ble sendt ut fra NVE 15.desember. 

Oversikt over anlegg som har mottatt varsling 

Vindkraftverk 

Kommune 

Fylke 

Konsesjonær 

Hitra 

Hitra 

Trøndelag 

Fosen Vind DA 

Geitfjellet 

Heim og Orkland 

Trøndelag 

Fosen Vind DA 

Frøya 

Frøya 

Trøndelag 

TrønderEnergi Vind AS 

Storheia 

Ørland og Åfjord 

Trøndelag 

Fosen Vind DA 

Harbaksfjellet 

Åfjord 

Trøndelag 

Fosen Vind DA 

Kvenndalsfjellet 

Åfjord 

Trøndelag 

Fosen Vind DA 

Roan 

Åfjord 

Trøndelag 

Roan Vind DA 

Vardafjellet 

Sandnes 

Rogaland 

Vardafjellet Vindkraft AS 

Tonstad 

Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord 

Agder 

Tonstad Vindpark AS 

Guleslettene 

Bremanger og Kinn 

Vestland 

Guleslettene Vindkraft AS 

Kvitfjell/Raudfjell 

Tromsø 

Troms og Finnmark 

Tromsø Vind AS/ Raudfjell Vind AS 

Ånstadblåheia 

Sortland - Suortá 

Nordland 

Ånstadblåheia Vindpark AS 

Kontakt

Anne Johanne Kråkenes 
fungerende sekssjonssjef
Tlf. 92 42 99 61