Publisert 22.12.2021

Isforholdene i juleferien – blir det skøytemuligheter i år?

Isvarslingstjenesten til NVE melder om at det kan bli gode isforhold i romjula. Det kalde været som er på vei legger til rette for rask isvekst, og mye farbar is flere steder i landet.

Bildet viser flere tydelige skillelinjer. Vær alltid oppmerksom når du ser disse. Det kan ofte være endringer i istykkelsen, så sjekk nøye før du krysser disse. Her ser vi grensen mellom åpent vann til venstre for skøyteløper og bærende is (Foto: Morten Synstelien/Regobs).

Vinteren begynte godt med kuldegrader og god istilvekst, men veksten stoppet opp på grunn av snø. Den siste uka har mildvær ført til at mye av snøen på isen har smeltet eller blitt komprimert, og dermed mistet sin isolasjonsevne.

– Når kulda kommer tilbake inn mot jul og nyttårshelgen ligger forholdene til rette for rask isvekst, også på mange små og mellomstore vann som enda ikke er islagt. Dette vil utover i jula gi mye farbar is med skøyte- og fiskemuligheter, både i lavlandet og i lavere fjellstrøk. Hvis det kommer nysnø bremses is-tilveksten. I tillegg blir det vanskelig å vurdere farbarheten, sier isvarsler Kjetil Melvold.

Flere store- og mellomstore vann vil ikke være farbare enda

Selv om det vil være gode muligheter for å stå på skøyter mange steder understreker NVE at flere store- og mellomstore vann ikke vil være farbare.

– Store- og mellomstore vann er under islegging og for det meste isfrie, men det kan være is i grunne og skjermede bukter. Det er viktig å huske at istykkelsen varierer mer på store vann sammenlignet med de små, og da er det lettere å plutselig havne på tynn is, forteller Melvold.

I Troms og Finnmark er isen stort sett farbar, med unntak av de største og laveste vannene i Troms. I Nordland og Trøndelag er det mye farbar is litt opp i høyden, mens isen i lavlandet er svekket der det strømmer vann under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. I vest og sør må man opp i høyere skogsområder og i fjellet for å finne farbar is i dag. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips.

Avgjørende med fokus på sikkerhet

Når vi går inn i en periode med islegging vil dette friste mange til å prøve skøytene. Da er det viktig å ha god kunnskap om isforholdene og fokus på sikkerhet.

– Husk at uten iskunnskap, sikkerhetsutstyr og flere ifølge, er ferdsel på tynn is risikabelt. Tro ikke at isen er trygg fordi du ser andre ute på isen. De som er erfarne kan gå på svært tynn is, men har iskunnskap og vet hvordan de skal unngå de farligste stedene. I tillegg har de tørre klær, ispigger, kasteline og isstaver til raskt å sjekke istykkelsen, sier isvarsler Kjetil Melvold.

Du finner isobservasjoner på iskart.no, hvor du også oppfordres til å sende inn egne observasjoner. Se ellers flere detaljer på www.varsom.no/isvarsling. Her finner du også isskolen med sikkerhetstips.

Kontakt

Kjetil Melvold
tlf. 905 59 474 

Ånund Kvambekk
tlf. 996 09 036