Publisert 20.12.2021

NVE lanserer en ny veileder for områdekonsesjonsordningen

NVE har utarbeidet en ny, nettbasert veileder om regelverk og prosess knyttet til bygging og drift av nettanlegg under områdekonsesjon.

Foto: Bjørn Lytskjold/ NVE

En områdekonsesjon gir rettighet og plikt til å bygge, eie og drive distribusjonsnettet innen et avgrenset område. Dette er det lokale nettet som bringer strømmen frem til sluttkundene over hele landet.

Veilederen retter seg både mot de lokale nettselskapene som er områdekonsesjonærer, kommuner, regionale myndigheter og privatpersoner som blir berørt av nettutbygging.

Formålet med veilederen er å tydeliggjøre ovenfor nettselskapene og andre, hvilke rettigheter og plikter områdekonsesjonærene har etter energiloven, energilovforskriften og konsesjonenes vilkår.

Veilederen omtaler blant annet NVEs krav til prosess ved etablering og ombygging av elektriske anlegg i medhold av områdekonsesjon, NVEs behandling av tvistesaker, ekspropriasjon og forholdet til annet lovverk og andre myndigheter.

Veilederen finner du her: Veiledere - NVE 

Jan Are Gildestad
rådgiver nettkonsesjon
tlf. 22 95 94 38