Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.11.2021 , sist oppdatert 02.11.2021

0,4 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon satt i drift

I tredje kvartal 2021 ble det satt i drift 0,4 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon. NVEs oversikt viser at det er 5,5 TWh kraftproduksjon under bygging, og 4,1 TWh av dette er forventet satt i drift i løpet av 2021.  

Palmafoss kraftverk. Foto: Lars Midttun, NVE

Det ble satt i drift 417 GWh ny kraftproduksjon i tredje kvartal

I tredje kvartal ble det satt i drift 322 GWh ny vindkraftproduksjon og 95 GWh ny vannkraftproduksjon.

Vindkraftverkene som er satt i drift er Kjølberget i Våler kommune og Haram i Ålesund kommune. Kjølberget vindkraftverk begynte å levere den første kraften i oktober 2020, og de siste turbinene ble satt i drift tredje kvartal i år.

I tredje kvartal ble det satt i drift til sammen 95 GWh ny vannkraftproduksjon fra fem små vannkraftverk og ett opprustings- og utvidelsesprosjekt.

Hittil i år er det satt i drift 1,1 TWh ny kraftproduksjon.

Fire vindkraftverk, som fremdeles er under bygging, begynte å levere strøm til nettet fra de første turbinene i tredje kvartal. Kraftproduksjonen fra disse turbinene er på 0,8 TWh.

5,5 TWh ny kraft er under bygging

NVE har ved utgangen av tredje kvartal registrert 90 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er satt i drift vil de bidra med 3,7 TWh ny vindkraftproduksjon og 1,7 TWh vannkraftproduksjon. 0,8 TWh av vindkraftproduksjonen som er under bygging, leverer allerede strøm til nettet. Dette kommer fra fire vindkraftverk som satte i drift de første turbinene i tredje kvartal, men som ennå ikke er ferdig bygget.

Det er registrert 4,1 TWh som er forventet satt i drift i løpet av 2021. Det er forsinkelser ved noen prosjekter, og idriftsettelsen av disse kan bli forskjøvet til 2022.

Nye konsesjonsvedtak

I løpet av kvartalet ga myndighetene endelig tillatelse til tre mindre vannkraftprosjekter. Videre ble det gitt avslag til fire vannkraftprosjekter.

 

Kontaktpersoner

Seming Haakon Skau, senioringeniør
Mobil: 482 15 339

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
Mobil: 996 97 202