Publisert 29.07.2022

Har vedtatt midlertidig rapporteringsordning for produksjon av regulerbar kraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag sendt ut vedtak om at utvalgte vannkraftprodusenter i Sør-Norge skal rapportere ukentlig om produksjon og magasinfylling.

I tråd med varslet 14. juli pålegges Statnett og kraftprodusentene i Sør-Norge med magasiner med betydning for forsyningssikkerheten vinteren og våren 2022/2023 å etablere en midlertidig rapporteringsordning.

- Formålet med rapporteringen er å gi en bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft som grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten vinter- og vårperioden 2022 og 2023. Rapporteringen har også til hensikt å gi Statnett, NVE og OED grunnlag for løpende vurderinger av ytterligere tiltak, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Ordningen gjelder for kraftverk prisområdene NO1, NO2 og NO5 med magasiner med kapasitet på 100 GWh eller mer. Ordningen vil gjelde fra 8.8.2022 til 1.6.2023. Basert på en felles mal, skal selskapene skal rapportere til Statnett om faktisk produksjon, vurderinger og prognoser, samt oversikt over nødvendig produksjon.

- Innholdet i rapporteringen fra de enkelte vannkraftprodusentene er markedssensitiv informasjon og vil derfor være unntatt offentlighet. Derfor skal Statnett, basert på selskapenes innrapportering, levere en egen sammenfatning som vil være offentlig tilgjengelig, sier Nordberg.

For å sikre at rapporteringssystemet fungerer og ha mulighet for eventuelle justeringer, skal første rapport publises først 17. august.

NVEs vedtak kan lastes ned her (pdf)
Vedlegg 1 - Mal for rapport (excel)

Kontakt

NVE pressevakt
Tlf: 48997669
E-post: pressevakt@nve.no