Publisert 26.09.2022

Ny rapport om tilstandskontroll av transformatorgjennomføringer

NVE har publisert en ny rapport om transformatorgjennomføringer. Arbeidet skal bidra til å redusere risikoen for havarier i viktige kraft- og transformatorstasjoner i Norge.

Foto: Amir Messiha/NVE

Transformatorgjennomføringer er det som kobler transformatoren sammen med strømnettet. De er derfor en viktig del av transformatoren. Samtidig er transformatorgjennomføringer årsaken til omtrent en fjerdedel av havarier på de største transformatorene i Norge.

Feil i gjennomføringene kan gi kraftig varmeutvikling og eksplosjoner. Dette kan føre til totalhavari og større branner i transformatorstasjoner, noe som vil få store konsekvenser for kraftforsyningen.

Ved å gjennomføre tilsyn av drift og vedlikehold av transformatorstasjoner har NVE fulgt opp nett- og kraftselskapenes tilstandskontroll med gjennomføringer.

Kunnskapsgrunnlaget har vært mangelfullt når det gjelder feilhyppighet for ulike gjennomføringstyper og hvordan og hvor ofte tilstandskontroll bør utføres. NVE har også erfart at det har vært større hendelser i transformatorstasjoner der årsaken har vært feil i transformatorgjennomføringer.

Funnene i rapporten

En nyttig erfaring fra dette prosjektet er at bestemte gjennomføringer er mer utsatt for feil, og bør prioriteres for tilstandskontroll. Det gjelder helt konkret gjennomføringer som er tilknyttet reaktorer og transformatorer til vind- og vannkraftverk med et høyt antall start og stopp.

Det er vanlig å ha transformatorgjennomføringer på lager som kan skiftes ut ved feil. Samtidig kan feillagrede reservegjennomføringer ha en svekket tilstand, og er viktige å kontrollere før bruk.

Rapporten omtaler ulike målemetoder som har blitt vurdert i prosjektet, og gir anbefaling til ulike metoder for å avdekke begynnende feil i transformatorgjennomføringer. Dette er nyttig informasjon til de som arbeider med drift og vedlikehold av krafttransformatorer. Det gir også NVE bedre kunnskap for å følge opp selskapenes arbeid med å opprettholde god forsyningssikkerhet. Les hele rapporten på våre nettsider.

 

 

Kontakt

Astri Gillund, senioringeniør
Tlf: 22 95 93 42